Metalac - Babulj Kendi, foto: Živko Radivojević

Prva liga u bovlingu (17.kolo)

Rezultati 17. kola: Metalac (Šimanovci) – Babulj Kendi (Beograd) 10:6 (4405:4175), Fortuna (Novi Sad) – Krupari (Bačko Dušanovo) 16:0 (4567:3943), Bovlingston (Sombor) – Timsoft (Beograd) 13:3 (4226:4024) i Zemun – Ravangrad (Sombor) 10:6 (4180:4269) i Žabac (Beograd) – Inel (Beograd) 12:4 (4075:40005). Tabela: Fortuna 27, Timsoft 26, Metalac 25, Bovlingston 23, Zemun i Ravangrad poo 18, Babulj Kendi 14, Žabac 13, Krupari 4 i Inel 2 boda.

Metalac – Babulj Kendi 10:6
(4405:4175)

PRVI SET: 1:1 (659:593); Đuro Perić – Neven Jokić 166:134, Boško Dražić – Nenad Macura 147:166, Petrislav Kanazir – Predrag Lukovac 189:135 i Dušan Đurić – Mladen Aćimović 157:158.
DRUGI SET: 1:1 (734:677); Petrislav Kanazir – Mladen Aćimović 166:197, Dušan Đurić – Predrag Lukovac 179:145, Đuro Perić – Nenad Macura 221:166 i Boško Dražić – Neven Jokić 168:169. Ukupno: 2:2 (1393:1270).
TREĆI SET: 1:1 (687:688); Dušan Đurić – Nenad Macura 159:137, Petrislav Kanazir – Neven Jokić 177:201, Boško Dražić – Mladen Aćimović 169:175 i Đuro Perić – Predrag Lukovac 182:175. Ukupno: 3:3 (2080:1958).
ČETVRTI SET: 2:0 (818:647); Boško Dražić – Predrag Lukovac 211:133, Đuro Perić – Mladen Aćimović 224:199, Dušan Đurić – Neven Jokić 197:173 i Petrislav Kanazir – Nenad Macura 186:142. Ukupno: 5:3 (2898:2605)
PETI SET: 1:1 (776:776; prvi dubl, 379:404 (Boško Dražić 203, Đuro Perić 176 – Mladen Aćimović Predrag Lukovac 229); drugi dubl, 397:372 (Petrislav Kanazir 222, Dušan Đurić 175 – Nenad Macura 169, Neven Jokić 203). Ukupno: 6:4 (3674:3381)
ŠESTI SET: 0:2 (731:794); prvi dubl, 374:406 (Boško Dražić 186, Đuro Perić 188 – Nenad Macura 210, Neven Jokić 196); drugi dubl, 357:388 (Petrislav Kanazir 182, Dušan Đurić 175 – Mladen Aćimović 200, Predrag Lukovac 188). Ukupno: 6:6 (4405:4175). Poeni na pinove: Metalac 4, Babulj Kendi 0. Konačan rezultat: 10:6 (4405:4175).
METALAC 4405 (prosek 183,541): Đuro Perić 1157 (192,833), Boško Dražić 1084 (180,666), Petrislav Kanazir 1122 (187) i Dušan Đurić 1042 (173,666).
BABULJ KENDI 4175 (prosek 173,958): Mladen Aćimović 1104 (184), Predrag Lukovac 1005 (167,5), Nenad Macura 990 (165) i Neven Jokić 1076 (179,333).

Fortuna – Krupari
16:0 (4567:3943)

PRVI SET: 2:0 (716:681); Marko Cimeša – Pavla Mijanović 179:169, Milan Cimeša – Karolj Bece 190:144, Marinko Korda – Nada Pavković 187:154 i Vinko Ilić – Zoltan Dudaš 160:214).
DRUGI SET: 2:0 (748:654); Marinko Korda – Zoltan Dudaš 193:182, Vinko Ilić – Nada Pavković 195:153, Marko Cimeša – Karolj Bece 192:149 i Milan Cimeša – Pavle Mijanović 168:170. Ukupno: 4:0 (1464:1335).
TREĆI SET: 2:0 (838:663); Vinko Ilić – Karolj Bece 179:136, Marinko Korda – Pavle Mijanović 243:181, Milan Cimeša – Zoltan Dudaš 193:224 i Marko Cimeša – Norbert Gebleš 223:122. Ukupno: 6:0 (2302:1998).
ČETVRTI SET: 2:0 (759:632); Milan Cimeša – Norbert Gebleš 183:120, Marko Cimeša – Zoltan Dudaš 215:180, Vinko Ilić – Pavle Mijanović 214:151 i Marinko Korda – Karolj Bece 147:181. Ukupno: 8:0 (3061:2630).
PETI SET: 2:0 (802:705); prvi dubl, 392:342 (Marinko Korda 188, Marko Cimeša 204 – Nada Pavković 193, Pavle Mijanović 149); drugi dubl, 410:363 (Milan Cimeša 208, Vinko Ilić 202 – Zoltan Dudaš 191, Karolj Bece 172). Ukupno: 10:0 (3863:3335).
ŠESTI SET: 2:0 (704:608); prvi dubl, 337:330 (Marinko Korda 165, Marko Cimeša 172 – Zoltan Dudaš 179, Karolj Bece 151); drugi dubl, 367:278 (Milan Cimeša 212, Vinko Ilić 155 – Nada Pavković 128, Pavle Mijanović 150). Ukupno: 12:0 (4567:3943). Poeni na pinove: Fortuna 4, Krupari 0. Konačan rezultat: 16:0 (4567:3943).

Žabac – Inel 12:4
(4075:4005)
PRVI SET: 2:0 (643:612); Srba Mirić – Predrag Đuričić 162:154, Strahinja Milinić – Branislav Skender 167:150, Bratislav Milinić – Zoran Đuričić 154:140 i Miladin Dabetić – Slobodan Milanov 160:168.
DRUGI SET: 2:0 (728:716); Bratislav Milinić – Slobodan Milanov 205:185, Miladin Dabetić – Zoran Đuričić 172:191, Srba Mirić – Branislav Skender 201:201 i Strahinja Milinić – Predrag Đuričić 150:139. Ukuopno: 4:0 (1371:1328).
TREĆI SET: 1:1 (606:640); Miladin Dabetić – Branislav Skender 123:168, Bratislav Milinić – Predrag Đuričić 158:157, Strahinja Milinić – Slobodan MIlanov 167:169 i Srba Mirić – Zoran Đuričić 158:146. Ukupno: 5:1 (1977:1968).
ČETVRTI SET:1:1 (714:688); Strahinja Milinić – Zoran Đuričić 188:192, Srba Mirić – Slobodan Milanov 172:170, Miladin Dabetić – Kristina Vlajinac Deletić 193:147 i Bratislav MIlinić – Branislav Skender 161:179. Ukupno: 6:2 (2691:2656).
PETI SET: 1:1 (676:634); prvi dubl, 391:296 (Bratislav Milinić 199, Srba Mirić 192 – Slobodan Milanov 140, Zoran Đuričić 156); drugi dubl, 285:338 (Strahinja Milinić 144, Miladin Dabetić 141 – Branislav Skender 170, Kristina Vlajinac Deletić 168). Ukupno: 7:3 (3367:3290).
ŠESTI SET: 1:1 (708:715); prvi dubl, 336:319 (Bratislav Milinić 156, Srba Mirić 180 – Branislav Skender 176, Kristina Vlajinac Deletić 143); drugi dubl, 372:396 (Strahinja Milinić 202, Miladin Dabetić 170 – Slobodan Milanov 202, Predrag Đuričić 194). Ukupno: 8:4 (4075:4005). Poeni na pinove: Žabac 4, Inel 0. Konačan rezultat 12:4 (4075:4005).

Bovlinston – Timsoft 13:3
(4226:4024)

PRVI SET: 1:1 (745:757); Predrag Mandić – Ivana Radovanović 202:187, Marko Minić – Dragan Cvitan 206:183, Slobodan Naumov – Nenad Trikić 190:192 i Oto Imre – Zoran Banjac 147:195.
DRUGI SET: 1:1 (689:653); Slobodan Naumov – Zoran Banjac 134:182, Oto Imre – Nenad Trikić 159:171, Predrag Mandić – Dragan Cvitan 201:158 i Marko Minić – Ivana Radovanović 195:142. Ukupno: 2:2 (1434:1410).
TREĆI SET: 2:0 (691:610); Oto Imre – Dragan Cvitan 193:164, Nedeljko Tolić – Ivana Radovanović 166:162, Marko Minić – Zoran Banjac 158:136 i Predrag Mandić – Nenad Trikić 174:148. Ukupno: 4:2 (2125:2020).
ČETVRTI SET: 2:0 (721:665); Marko Minić – Nenad Trikić 189:168, Predrag Mandić – Zoran Banjac 203:185, Oto Imre – Ivana Radovanović 149:133 i Nedeljko Tolić – Dragan Cvitan 180:179. Ukupno: 6:2 (2846:2685).
PETI SET: 1:1 (712:702); prvi dubl, 400:405 (Marko Minić 203, Predrag Mandić 197 – Zoran Banjac 235, Nenad Trikić 170); drugi dubl, 312:297 (Nedeljko Tolić 149, Aleksandar Stojšić 163 – Dragan Cvitan 136, Slobodan Kalezić 161). Ukupno: 7:3 (3558:3387).
ŠESTI SET: 2:0 (668:637); prvi dubl, 339:313 (Marko Minić 151, Predrag Mandić 188 – Željko Trikić 154, Slobodan Kalezić 159); drugi dubl, 329:324 (Slobodan Naumov 133, Aleksandar Stojšić 196 – Zoran Banjac 166, Nenad Trikić 158). Ukupno: 9:3 (4226:4024). Poeni na pinove: Bovlingston 4, Timsoft 0. Konačan rezultat: 13:3 (4226:4024).

Zemun – Ravangrad 10:6
(4180:4169)

PRVI SET:2:0 (701:672); Miloš Nikolić – Oliver Lađarević 140:147, Aleksandar Obradović – Aleksandar Peić 186:173, Vladimir Majski – Zozan Veselinov 191:174 i Dragan Jontić – Dragan Veljović 184:178.
DRUGI SET: 2:0 (766:639); Vladimir Majski – Dragan Veljović 190:190, Dragan Jontić – Zoran Veselinov 161:153, Miloš Nikolić – Aleksandar Peić 178:152 i Aleksandar Obradović – Oliver Lađarević 237:144. Ukupno: 4:0 (1467:1311).
TREĆI SET: 0:2 (613:718); Dragan Jontić – Aleksandar Peić 152:180, Vladimir Majski – Oliver Lađarević 185:181, Aleksandar Obradović – Dragan Veljović 144:172 i Miloš Nikolić – Zoran Veselinov 132:185. Ukupno: 4:2 (2080:2029).
ČETVRTI SET: 1:1 (711:724); Aleksandar Obradović – Zoran Veselinov 178:222, Miloš Nikolić – Dragan Veljović 159:183, Dragan Jontić – Oliver Lađarević 196:164 i Vladimir Majski – Katica Janjić 178:155. Ukupno: 5:3 (2791:2753).
PETI SET: 1:1 (687:686); prvi dubl, 341:363 (Aleksandar Obradović 181, Miloš Nikolić 160 – Zoran Veselinov 190, Dragan Veljović 173); drugi dubl, 346:323 (Vladimir Majski 198, Dragan Jontić 148 – Katica Janjić 174, Oliver Lađarević 149. Ukupno: 6:4 (3478:3439).
ŠESTI SET: 0:2 (702:730); prvi dubl, 353:367 (Aleksandar Obradović 164, Miloš Nikolić 189 – Katica Janjić 187, Oliver Lađarević 180); drugi dubl, 349:363 (Vladimir Majski 179, Dragan Jontić 170 – Zoran Veselinov 178, Dragan Veljović 185). Ukupno: 6:6 (4180:4169). Poeni na pinove: Zemun 4, Ravangrad 0. Konačan rezultat: 10:6 (4180:4169).

Author

  • Živko Radivojević

    Živko Radivojević je dugogodišnji uspešni saradnik, autor, mnogih pisanih dela na stranicama Sportin.biz-a. Praktično jedan od osnivača ovog web portala. Sa posebnom pažnjom prati sva dešavanja u Sremu, ali i šire. Njegovi tekstovi o boćanju i bowlingu su praktično jedinstveni u Srbiji. Time je njegov doprinos na razvoju ovih sportova nemerljiv.

    View all posts

By Živko Radivojević

Živko Radivojević je dugogodišnji uspešni saradnik, autor, mnogih pisanih dela na stranicama Sportin.biz-a. Praktično jedan od osnivača ovog web portala. Sa posebnom pažnjom prati sva dešavanja u Sremu, ali i šire. Njegovi tekstovi o boćanju i bowlingu su praktično jedinstveni u Srbiji. Time je njegov doprinos na razvoju ovih sportova nemerljiv.

Ostavite odgovor