bowling, foto: Živko Radivojević

Prva bowling liga Srbije. Rezultati prvog kola: Tim soft (Beograd) – Aes Sedai (Beograd) 12:4 (4526:4145), Bovlingstiones green town (Sombor) – Krupari (Bačko Dušanovo) 11:5 (4093:3923), Crvena zvezda (Beograd) – Žabac (Beograd) 5:11 (4112:4213) i Inel (Beograd) – Babulj Kendi (Beograd) 3:13 (4020:4059). Fortuna (Novi Sad) – Zemun 12:4 (4570:4532). Slobodan je Metalac (Šimanovci).

Tim soft – Aes Sedai 12:4 (4526:4145)
PRVI SET: 0:2 (647:670); Nenad Trikić – Bojan Radojčić 160:163, Milan Davidović – Danica Minižaba 185:185, Ivana Radovanović – Stefan Veličković 138:144 i Vladimir Krtinić – Bojan Obradović 164:178.
DRUGI SET: 2:0 (801:618); Ivana Radovanović – Bojan Obradović 187:169, Vladimir Krtinić – Stefan Veličković 223:136, Nenad Trikić – Danica Munižaba190:149 i Milan Davidović – Bojan Radojčić 201:164. Ukupno: 2:2 (1448:1288).
TREĆI SET: 2:0 (884:663); Vladimir Krtinić – Danica Munižaba 246:140, Ivana Radovanović – Bojan Radojčić 196:129, Milan Davidović – Bojan Obradović 216:222 i Nenad Trikić – Slobodan Kalezić 226:172. Ukupno: 4:2 (2332:1951).
ČETVRTI SET: 2:0 (743:763); Milan Davidović – Slobodan Kalezić 188:181, Nenad Trikić – Bojan Obradović 203:279, Vladimir Krtinić – Bojan Radojčić 189:168 i Ivana Radovanović – Danica Munižaba 163:135. Ukupno: 6:2 (3075:2714).
PETI SET: 1:1 (718:727); prvi dubl, 351:371 (Nenad Trikić 166, Ivana Radovanović 185 – Bojan Obradović 169, Slobodan Kalezić 2029; drugi dubč, 367:356 (Vladimir Krtinić 160, Branislav Simić 207 – Bojan radojčić 205, Stefan Veličković 151). Ukupno: 7:3 (3793: 3441).
ŠESTI SET: 1:1 (733:704); prvi dubl, 410:338 (Nenad Trikić 224, Ivana Radovanović 186 – Bojan Radojčić 204, Stefan Veličković 134); drugi dubl, 323:366 (Milan Davidović 153, Branislav Simić 170 – Bojan Obradović 173, Slobodan Kalezić 193), Ukupno: 8:4 (4526:4145). Poeni za pinove: Tim soft 4, Aes Sedai 0. Konačan rezultat: 12:4 (4526:4145).

Bowlingstones green town– Krupari 11:5 (4093:3923)

PRVI SET: 1:1 (711: 597); Predrag Mandić – Karolj Bece 210:134, Nikola Vučković – Norbert Gebleš 202:118, Marko Minić – Zoltan Dudaš 137:181 i Oto Imre – Bogdan Miljanović 162:164.
DRUGI SET: 1:1 (717:700); Marko Minić – Bogdan Miljanović 201:199, Oto Imre – Zoltan Dudaš 147:168, Predrag Mandić – Norbert Gebleš 202:154 i Nikola Vućković – Karolj Bece 167:179. Ukupno: 2:2 (1428:1297).
TREĆI SET: 1:1 (638:687); Oto Imre – Norbert Gebleš 169:151, Marko Minić – Karolj Bece 169:168, Nikola Vučković – Bogdan Miljanović 141:178 i Predrag Mandić – Zoltan Dudaš 159:190. Ukupno: 3:3 (2066:1984).
ČETVRTI SET: 2:0 (704:640); Nikola Vučković – Zoltan Dudaš 179:170, Predrag Mandić – Bogdan Miljanović 175:154, Oto Imre – Karolj Bece 171:159 i Marko Minić – Norbert Gebleš 179:157. Ukupno: 5:3 (2770:2624)
PETI SET: 1:1 (655:602), prvi dubl, 352:279 (Nikola Vučković 183, Predrag Mandić 169 – Zoltan Dudaš 148, Bogdan Miljanović 131); drugi dubl, 303:323 (Oto Imre 154, Marko Minić 149 – Notbert Gebleš 169, Karolj Bece 154). Ukupno: 6:4 (3425:3226).
ŠESTI SET: 1:1 (668:697); prvi dubl, 383:311 (Nikola Vučković 213, Predrag Mandić 170 – Norbert Gebleš 166, Karolj Bece 145); drugi dubl, 285:386 (Oto Imre 136, Marko Minić 149 – Zoltan Dudaš 185, Bogdan Miljanović 201). Ukupno: 7:5 (4093:3925). Poeni za pinove: Bovlingstons 4, Krupari 0. Konačan rezultat: 11:5 (4093:3923).

Crvena zvezda – Žabac 5:11 (4112:4213)

PRVI SET: 0:2 (728:715); Marko Tanasić – Ivana Stojković 199:141, Dejan Sarić – Miladin Dabetić 130:145, Zoran Tanasić – Nikola Antić 175:183 i Predrag Stefanov – Orfej Haliti 224:246.
DRUGI SET: 2:0 (737:669); Zoran Tanasić – Orfej Haliti 204:177, Predrag Stefanov – Nikola Antić 181:147, Marko Tanasić – Miladin Dabetić 169:153 i Dejan Sarić – Ivana Stojković 183:192. Ukupno: 2:2 (1465:1384).
TREČI SET: 1:1 (661:730); Predrag Stefanov – Miladin Dabetić 131:146, Zoran Tanasić – Ivana Stojković 205:178, Dejan Sarić – Orfej Haliti 158:242 i Marko Tanasić – Nikola Antić 167:164. Ukupno: 3:3 (2126:2114).
ČETVRTI SET: 2:0 (743:659); Dejan Sarić – Nikola Antić 182:150, Marko Tanasić – Orfej Haliti 198:184, Predrag Stefanov – Ivana Stojković 201:158 i Zoran Tanasić – Srba Mirić 162:167. Ukupnpo: 5:3 (2869:2773).
PETI SET: 0:2 (623:727); prvi dubl, 337:399 (Zoran Tanasić 167, Marko Tanasić 170 – Nikola Antić 176, Orfej Haliti 223); drugi dubl, 286:328 (Miloš Pajić 149, Predrag Stefanov 137 – Ivana Stojković 164, Srba Mirić 164). Ukupno: 5:5 (3492:3500).
ŠESTI SET: 0:2 (620:713); prvi dubl, 316:384 (Zoran Tanasić 168, Marko Tanasić 148 – Ivana Stojković 200, Srba Mirić 184); drugi dubl, 304:329 (Miloš Pajić 136, Predrag Stefanov 168 – Nikola Antić 165, Orfej Haliti 164). Ukupno: 5:7 (4112:4213). Poeni na pinove: Crvena zvezda 0, Žabac 4. Konačan rezultat: 5:11 (4112:4213).

Inel – Babulj 3:13 (4020:4059)

PRVI SET: 0:2 (736:708); Slobodan Milanov – Čedo Šaponja 177:179, Branislav Skender – Radoslav Lacmanović 220:162, Predrag Đuričić – Predrag Lukovac 185:202 i Kristina Deletić – Dragan Bogovac 154:164.
DRUGI SET: 1:1 (657:659); Predrag Đuričić – Dragan Bogovac 169:184, Kristina Deletić – Predrag Lukovac 170:143, Slobodan Milanov – Radoslav Lacmanović 173:150 i Branislav Skender – Čedo Šaponja 145:182. Ukupno: 1:3 (1393:1367).
TREĆI SET: 0:2 (613:697); Kristina Deletić – Neven Jokić 156:160, Predrag Đuričić – Čedo Šaponja 109:205, Branislav Skender – Dragan Bogovac 145:173 i Slobodan Milanov – Predrag Lukovac 203:159. Ukupno: 1:5 (2006:2064).
ČETVRTI SET: 0:2 (679:675); Branislav Skender – Predrag Lukovac 145:154, Slobodan Milanov – Dragan Bogovac 186:196, Kristina Deletić – Čedo Šaponja 150:185 i Predrag Đuričić – Neven Jokić 198:140. Ukupno: 1:7 (2685:2739).
PETI SET: 1:1 (689:653); prvi dubl, 357:272 (Slobodan Milanov 206, Branislav Skender 151 – Dragan Bogovac 162, Radoslav Lacmanović 110); drugi dubl, 332:381 (Predrag Đuričić 177, Kristina Deletić 155 – Čedo Šaponja 196, Duško Jokić 185). Ukupno: 2:8 (3374:3392).
ŠESTI SET: 1:1 (646:667); prvi dubl, 365:349 (Slobodan Milanov 148, Branislav Skender 217 – Čedo Šaponja 200, Duško Jokić 149); drugi dubl, 281:318 (Predrag Đuričić 150, Kristina Deletić 131 – Dragan Bogovac 164, Predrag Lukovac 154). Ukupno: 3: 9 (4020:4059). Poeni za pinove: Inel 0, Babulj Kendi 4. Konačan rezultat: 3:13 (4020:4059).

Fortuna – Zemun 12:4 (4570:4532)

PRVI SET: 1:1 (743:733); Marko Cimeša – Mladen Aćimović 170:128, Milan Cimeša – Dragana Petrović 176:203, Marinko Korda – Vladimir Majski 199:179 i Vinko Ilić – Vladimir Vesić 198:223.
DRUGI SET: 2:0 (773:710); Marinko Korda – Vladimir Vesić 205:179, Vinko Ilić – Vladimir Majski 181:141, Marko Cimeša – Dragana Petrović 161:178 i Milan Cimeša – Mladen Aćimović 225:212. Ukupno: 3:1 (1516:1443).
TREĆI SET: 2:0 (768:750); Vinko Ilić – Dragana Petrović 189:187, Marinko Korda – Mladen Aćimović 171:159, Milan Cimeša – Vladimir Vesić 198:195 i Marko Cimeša – Aleksandar Obradović 210:209. Ukupno: 5:1 (2284:2193).
ČETVRTI SET: 1:1 (736:736); Milan Cimeša – Aleksandar Obradović 200:168, Marko Cimeša 171:206, Vinko Ilić – Mladen Aćimović 167:169 i Marinko Korda – Dragana Petrović 198:193. Ukupno: 6:2 (3020:2929).
PETI SET: 1:1 (820:845); prvi dubl, 397:427 (Marko Cimeša 205, Vinko Ilić 192 – Aleksandar Obradović 234, Dragana Petrović 193); drugi dubl, 423:418 (Marinko Korda 211, Milan Cimeša 212 – Mladen Aćimović 182, Vladimir Vesić 236). Ukupno: 7:3 (3840:3774).
ŠESTI SET: 1:1 (730:758); prvi dubl, 375:348 (Marko Cimeša 204, Vinko Ilić 171 – Mladen Aćimović 149, Vladimir Vesić 199); drugi dubl, 355:410 (Marinko Korda 181, Milan Cimeša 174 – Aleksandar Obradović 207, Dragana Petrović 203). Ukupno: 8:4 (4570:4532). Poeni za pinove: Fortuna 4, Zemun 0. Konačan rezultat: 12:4 (4570:4532).

By Živko Radivojević

Živko Radivojević je dugogodišnji uspešni saradnik, autor, mnogih pisanih dela na stranicama Sportin.biz-a. Praktično jedan od osnivača ovog web portala. Sa posebnom pažnjom prati sva dešavanja u Sremu, ali i šire. Njegovi tekstovi o boćanju i bowlingu su praktično jedinstveni u Srbiji. Time je njegov doprinos na razvoju ovih sportova nemerljiv.

Ostavite odgovor